Výběrové řízení na místo překladatelky / překladatele, Odbor administrativy a zpracování informací, MZV ČR

Specifikace agendy místa překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR:

– překlady pro potřeby ústavních činitelů a členů vlády v rámci oficiálního mezinárodního styku;

– zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend u ústředních orgánů státní správy;

– znalost angličtiny na úrovni uvedené v bodu 1 odst. e), tj. vysokoškolské vzdělání – směr translatologie nebo moderní filologie nebo pedagogika v oboru cizí jazyk se zaměřením na vzdělávání; znalost španělštiny na stejné úrovni výhodou.

Žadatel o místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR předloží:

a) žádost o přijetí na uvedené místo, spolu s těmi přílohami, dokládajícími splnění výše uvedených předpokladů a požadavků,

b) strukturovaný profesní životopis.

Kontaktní e-mail v případě dotazů: pers_sekretariat@mzv.cz

Úvod > DALC News > Výběrové řízení na místo překladatelky / překladatele, Odbor administrativy a zpracování informací, MZV ČR