Erasmus+ – druhé kolo výběrového řízení

Upozorňujeme, že bylo vypsáno 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+. Termín dodání veškerých dokumentů je 11.9 do 10 hodin. Veškeré informace o potřebných krocích lze najít zde.

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je tentokrát výběrové řízení dvoukolové. První kolo bude probíhat na katedrách a ústavech. Druhé kolo proběhne na Zahraničním oddělení za přítomnosti proděkana pro zahraničí, který vybere z účastníků ty, kteří obdrží stipendium. Studující budou vybráni na základě motivace, studijního průměru a s ohledem na to, zda již byli na výjezdu v předchozích letech.

Úvod > DALC News > Erasmus+ – druhé kolo výběrového řízení