Výběrová řízení – mezivládní dohody, meziuniverzitní dohody

  1. Do konce října probíhá výběrové řízení na studijní pobyty v rámci meziuniverzitních smluv v roce 2024/25 (Austrálie, Nový Zéland, USA, Kanada, Latinská Amerika, Evropa, Asie).
  2. Do 17. 11. 2023 probíhá výběrové řízení pro Mgr. a Ph.D. studenty na výzkumné pobyty na Brown University, USA, v akademickém roce 2024/25. Vybraní kandidáti budou mít možnost realizovat část výzkumu v rámci své diplomové nebo dizertační práce pod vedením školitele na BU.
  3. Do 16. 11. 2023 probíhá výběrové řízení pro Bc. studenty na studijní pobyty v rámci mezifakultní smlouvy na American University in Cairo, Egypt (AUC) – jarní semestr 2023/24.

    Info k výše uvedeným výběrovým řízením zde: https://www.ff.cuni.cz/zahranici/aktualni-nabidka-pro-studenty-zamestnance/meziuniverzitni-mezifakultni-smlouvy/

  4. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní pobyty, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2024/2025 – Egypt, Severní Makedonie (jazykové kurzy 2024), Slovensko (jazykové kurzy 2024), Slovinsko (jazykové kurzy 2024) a Chorvatsko (jazykové kurzy 2024).

 

Info zde: https://www.ff.cuni.cz/zahranici/aktualni-nabidka-pro-studenty-zamestnance/mezinarodni-bilateralni-smlouvy/

Úvod > DALC News > Výběrová řízení – mezivládní dohody, meziuniverzitní dohody