Mathesius Awards / Mathesiovy ceny 2020 & 2021

Nadační fond Viléma Mathesia pro rozvoj anglo-amerických studií v Praze každoročně uděluje ceny za nejlepší bakalářské a diplomové práce obhájené v uplynulém akademickém roce na ÚAJD a ÚALK. Ceny nesou jméno Viléma Mathesia, prvního řádného profesora anglistiky na Univerzitě Karlově a spoluzakladatele Pražského lingvistického kroužku. Vyhlášení a slavnostní předání cen za rok 2020 a 2021 proběhne ve středu 20. října 2021 od 14:15 v místnosti 104 v hlavní budově FF UK.
Úvod > DALC News > Mathesius Awards / Mathesiovy ceny 2020 & 2021