Nové číslo časopisu PLAV představuje literaturu Jihoafrické republiky

Nové číslo časopisu PLAV, věnované literatuře Jihoafrické republiky včetně té anglofonní, připravil Václav Kyllar, který na ÚALK studuje v doktorském programu.

“Jen málo zemí se může pyšnit takovou kulturní rozmanitostí a bohatou historií jako Jihoafrická republika. Na jejím území došlo v průběhu staletí jednak ke střetu mezi Khoikhoi, původními obyvateli této země, a příchozími bantuskými kmeny, jednak k bojům mezi Britskou říší a búrskými republikami. Výsledkem těchto migrací a konfliktů je současná Jižní Afrika s jedenácti úředními jazyky a nespočtem místních kulturních tradic, které žijí vedle sebe a vytváří unikátní mikrokosmos.

Číslo, které držíte v rukou, se pokouší představit literaturu Jižní Afriky ve vší rozmanitosti, originalitě a neotřelosti výrazu. O hlavních rysech a trendech v jihoafrické literatuře se mnou v Kapském Městě rozmlouvala Megan Jones, esej od Xolani S. Ngazimbi dále rozvádí všudypřítomnou problematiku rasy, genderu a identity v Jižní Africe obecně.

Významem svého díla bývá Marlene van Niekerk řazena po bok nobelistů J. M. Coetzeeho a Nadine Gordimer. Přinášíme úryvek z jejího opus magnum Agaat. Ronelda Kamfer naopak patří mezi mladou krev současné afrikánské literatury, která svým jazykem a otevřeností vybočuje z tradice starší afrikánské poezie a nabízí zcela nový pohled na život barevných obyvatel Kapska. Báseň Voda Koleky Putumy vyniká zachycením žité černošské zkušenosti, elegicky i s podvratným humorem vykresluje přízraky minulosti, jichž se Jižní Afrika stále nemůže zbavit. Pieter Odendaal na tuto báseň navazuje a doplňuje ji o pohled bílého afrikánského muže. S Lauren Beukes se přesuneme do Kapského Města v dystopické budoucnosti. Její román Moxyland zastupuje progresivní žánr současné jihoafrické literatury – spekulativní fikci. Damon Galgut rodinnou ságou Slib dostál pověsti jednoho z nejlepších anglicky píšících autorů vůbec a jako třetí Jihoafričan obdržel Bookerovu cenu. Tematickou část zakončuje Phembumuzi Mthembu. Jeho ze zuluštiny přeložený text poskytuje vhled do části Jižní Afriky, jež je českým čtenářům běžně zcela nedostupná.”

– “Úvodník”, Václav Kyllar

Úvod > DALC News > Nové číslo časopisu PLAV představuje literaturu Jihoafrické republiky