PhDr. Miroslav Jindra (5. 8. 1929 – 27. 7. 2021)

S velkým zármutkem oznamujeme, že nás ve věku nedožitých dvaadevadesáti let navždy opustil náš milovaný kolega, jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů z angličtiny, Miroslav Jindra.

Po studiu učitelství češtiny a angličtiny na Filosofické fakultě UK (1948-1952) získal roku 1953 titul PhDr v oboru anglistika. Poté působil jako učitel anglického jazyka na několika vysokoškolských pracovištích, v letech 1964-1976 pak v ČSAV jako odborný pracovník se zaměřením na anglickou lingvistiku. Od roku 1976 až do odchodu do důchodu v roce 2000 vyučoval na FFUK, kde se zaměřoval převážně na moderní americkou literaturu a vedl semináře literárního překladu. Byl vedoucím anglické sekce Katedry germanistiky (1976-1988) a zásadní měrou přispěl k obnovení samostatné Katedry anglistiky a amerikanistiky, zrušené komunistickým vedením fakulty v počátcích období normalizace. Roku 1990 zde založil program kanadských studií, vybudoval rozsáhlou knihovnu kanadistiky a spolu s Lenkou Rovnou napsal Dějiny Kanady (2000, 2. vyd. 2012). Vyučoval též na Katedře anglistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a stál u zrodu oboru Anglofonní studia na Metropolitní univerzitě Praha.

Jeho prvním knižně vydaným překladem byl Farář wakefieldský Olivera Goldsmithe (s Alenou Jindrovou-Špilarovou, 1954). Následně se věnoval převážně americkým autorům: překládal Josepha Hellera (Hlava 22, 1979, a všechny pozdní romány), Johna Updika, Williama Faulknera, Francise Scotta Fitzgeralda, Bernarda Malamuda, Waltera Tevise či Michaela Cunninghama (Hodiny, 2002), z kanadské literatury pak Margaret Atwoodovou a především Leonarda Cohena, jehož básním a písňovým textům se v posledních dvaceti letech věnoval soustavně a byla mu díky nim udělena Státní cena za překladatelské dílo (2009). Poslední svazek Cohenových textů v Jindrově překladu, nazvaný Plamen, vyšel teprve před několika měsíci. Cohenovy texty Jindra také zdárně interpretoval pěvecky v rámci komponovaných večerů pro veřejnost, a zpěvu se až do pokročilého věku věnoval i v Pražském Hlaholu. Svůj poslední překlad, román Stephena Kinga Later, dokončil několik dnů před svým náhlým skonem.

Odešel laskavý člověk, oblíbený učitel, překladatelský mistr a veselý a šaramantní společník. Mirku, budeš nám tady chybět…

ÚALK, 1.8.2021

Úvod > DALC News > PhDr. Miroslav Jindra (5. 8. 1929 – 27. 7. 2021)