NEWS & EVENTS

Office Hours

Autumn Exam Period

BA Timetable

Winter Term 2019/2020

MA Timetable

Winter Term 2019/2020

EXAM CALENDAR

Autumn Exam Period

Orientation Meeting: MA Students

Wednesday 2 October, 14:15, Room 111

  

PhD Course on Rhetoric in Philosophy and Literature

Starts 23 October (Wed 15:50-17:25, Room 34)

  

Stipendijní pobyt na University of Iceland

Přihlašování do 1.10.2019

  

Zoë Conway and John Mc Intyre: an evening of Irish music

Kampus Hybernská, 22 October, 20:00

  

Seznamovací víkend pro nově přijaté studenty

28.-29.9.2019, organizuje Schwa

  

W. B. Yeats: Vize

Kampus Hybernská, 16 October, 19:00

  

 

Stipendijní pobyt na University of Iceland

Přihlašování do 1.10.2019

Výběrové řízení na semestrální stipendijní pobyt na University of Iceland (Háskóli Íslands)

  • stipendium ve výši 4.800 € na semestr a max. 360 € na cestu
  • příspěvek na jazykovou přípravu ve výši max. 150 € (jazykový kurz, učebnice)
  • studenti se specifickými potřebami mohou navíc obdržet až 1.100 € na pokrytí zvláštních výdajů (specifické potřeby student popíše motivačním dopisu)
  • délka výjezdu – LS 2019/20 (leden – květen 2020 dle harmonogramu akad. roku na University of Iceland – https://english.hi.is/ – max. 120 dní).
  • student musí splnit min. 25 kreditů na University of Iceland, které si nechá uznat na FF a z toho alespoň 60% ECTS v rámci svého oboru ze School of Humanities

Stipendium je určeno pro studenty všech stupňů – Bc., NMgr. a Ph.D.

Prostřednictvím fondů EHP finančně přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko k posílení základů české společnosti, jako jsou řádná správa věcí veřejných, dodržování demokratických principů, lidských práv a rovnoprávnosti. Program věnuje zvláštní pozornost tématům jako je demokracie, aktivní občanství a inkluzivní vzdělávání.

Zvláště podporované budou výjezdy budoucích učitelů, které posílí jejich schopnost pracovat s třídním kolektivem a jejich motivaci stát se po ukončení studia pedagogem.

Vzhledem k možnostem vyššího financování pro tyto potřeby bude priorita dána studentům se specifickými potřebami nebo s omezenými příležitostmi.

Termín na podávání žádostí je 1. října 2019. Více informací o tom, jak se o stipendium ucházet, naleznete v textu vyhlášení.

Z přihlášených kandidátů na stipendium vybere komise (složená z proděkana pro zahraničí, koordinátora projektu EHP a katederního koordinátory pro zahraniční programy) 2 úspěšné žadatele. Všichni kandidáti budou o výsledcích informováni do týdne od termínu podání žádosti.

Kontaktními osobami jsou Mgr. Martina Reiterová (erasmusIN@ff.cuni.cz) a Mgr. Petra Jančíková (erasmusOUT@ff.cuni.cz) – kancelář č. 128 (hl. budova FF UK)

 

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/fondy-ehp/