Preparatory Courses for Applicants to the BA Programme

 

ANGLISTIKA  NANEČISTO

Přípravný modul pro programy Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK v Praze nabízí následující kurzy:

leták ke stažení ZDE

přihláška ke stažení ZDE

Příručka: Přijímací zkouška na program Anglistika-amerikanistika Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání  (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sekretariátu ÚAJD.

Přijímací zkouška nanečisto

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu.

NANEČISTO 1: písemný test, termín:    22.2.2020 (9 – 17 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P104

NANEČISTO 2: písemný test + ústní zkouška, termín:    4.4.2020 (9 – 18 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P104, P111

·     Anglo-americká literatura

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture Test a Critical Writing písemného testu i na literární část ústní zkoušky.

 

termíny (vždy 10:45 – 15:30 hod) a témata:

25.1.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Facets of the 1960s American Fiction: J. Cheever, V. Nabokov, J. Baldwin, F. O’Connor

 

8.2.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Development of American Drama: S. Shepard

 

14.3.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

American Romanticism: W. Irving, E. A. Poe, N. Hawthorne

 

28.3.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P215

Scottish Literature in English: R. L. Stevenson

 

18.4.  

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Irish Literature: J. Joyce

 

Academic  Writing

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing písemného testu.

termíny:   25.1., 8.2., 14.3., 28.3. a 18.4. 2020 (vždy 9 – 10:30 hod)

místo konání: viz Anglo-americká literatura

poznámka: Kurzy Academic Writing a Anglo-americká literatura na sebe časově navazují, lze se zúčastnit obou.

·     Lingvistika

Příprava na jazykovědnou část písemného testu i ústní zkoušky formou praktických cvičení s výkladem.

termín:   25.4.2020 (9 – 14:30 hod)

místo konání: FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, m.č. P111

Těšíme se na vás.

https://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto/