NEWS & EVENTS

New BA programme: English Language and Literature in Education

Deadline for applications: 15 July 2019

Office Hours

Summer Exam Period

 

EXAM CALENDAR

Summer Exam Period

BA Finals Summer 2019

17 - 18 June 2019

  

CfP: I SEDERI International Conference for Junior Researchers

University of Murcia, 9-11 October 2019

 

  

5th International Postgraduate Conference in Irish Studies

Ireland in Europe

13 September 2019

  

 

POINT – PODPORA INTERNACIONALIZACE NA UK

stipendia pro krátkodobé zahraniční studentské pobyty (včetně letních škol!)

POINT – podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově vychází z Opatření rektora č. 35/2018 – před vyplňováním žádosti si pečlivě přečtěte!

Danou formu stipendií spravuje přímo Rektorát, s veškerými dotazy se tedy obracejte na níže uvedený kontakt.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zahraniční mobilita studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (nevztahuje se na jazykové letní školy)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

 

PRAVIDLA

 • délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • podpora se nevztahuje na výjezdy v rámci CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility

 

POSTUP:

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/podpora-internacionalizace-uk/