NEWS & EVENTS

LIBRARIES CLOSED THIS SUMMER

2 July - 31 August

FINAL EXAMS SEPTEMBER

September 2018

Office Hours

Summer Exam Period 2018

 

EXAM CALENDAR

Summer & September 2018

21 May - 30 June

1-14 September

Book Donation - The Bell

A valuable collection donated to the Centre for Irish Studies.

DEPARTMENT DEPUTY AGENDA

From February 2018

 

ERASMUS+ 2017/2018 SUMMER TERM ROUND 2!

Deadline for applications: 14 September, 10.00 a.m.

 

The Department of Anglophone Literatures and Cultures and the Department of English Language and ELT Methodology announce the second round of applications for SUMMER TERM 2017/2018 Erasmus+ student exchange


The full list of institutions and detailed information on the application procedure can be found in the PDF file.

Application deadline: 14 September 2017, 10.00 a.m.

 

Pro přihlášení se je třeba učinit DVA KROKY:

1)    registrovat se on-line do databáze RUK na https://is.cuni.cz/webapps/ *** 

2)    odevzdat následující informace, v tištěné i elektronické formě emailem:

 

Přihláška (nejedná se o oficiální formulář, nýbrž vytištěný el. soubor) obsahující osobní údaje: jméno, kontaktní údaje (adresa, email, telefon), rok zahájení studia, studované obory, studijní výsledky (aktuální výpis z IS – nemusí zatím být ověřený)

Univerzitu, kterou jste si vybrali. Připojte anglicky psaný odpovídající projekt studia v zahraničí – stručný studijní plán (zaměření; kurzy, které hodláte navštěvovat; vypracování dipl. práce, apod.), a zda upřednostňujete letní či zimní semestr a zda jde o Váš první či další výjezd.

Jméno jedné až dvou univerzit, o něž byste měli zájem v případě, že nebudete vybráni na Vámi zvolenou instituci (bez detailního projektu, pouze seznam předmětů, o něž máte zájem)

Pokud se student chce ucházet o místo jiné katedry, musí se kromě příslušné katedry také přihlásit do výběr. řízení ÚALK/ÚAJD

Termín pro on-line registraci a odevzdání přihlášky je

14. září 2017 do 10 hodin!

Výše uvedené dokumenty odevzdávejte od 1. září 2017 sekretářce ÚALK Monice Černé (nebo vložte do schránky na dveřích do místnosti 219a) a zašlete na adresu monika.cerna@ff.cuni.cz

 

Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře (užitečné v případě, že budete vybráni) najdete na stránkách zahraničního oddělení:   

http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus + opatření děkana

 

Některé obecné pokyny:

  •          student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok
  •          student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé
  •          finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů
  •          studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců
  •          doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.).
  •          bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně
  •          pravidla pro přidělování stipendií budou upravena Opatřením děkana

 

Pavla Veselá, Jiřina Popelíková

18. července 2017   

                                         

* Přehled je orientační a uvádí druh studia uvedený ve smlouvě. V praxi se může přístupnost kurzů lišit – je třeba ověřit dostupnost kurzů na jednotlivých univerzitách.

**Most contracts concern the subject area Modern Languages-English. The respective departments/schools may focus on different areas (e.g. some will concentrate on English literature, some on drama, some on American or Irish studies, etc.) and the range of subjects may differ from our curriculum. For this reason, it is necessary that applicants consult the websites before choosing the university. In some cases, it may be possible to negotiate with other departments of the foreign university a possibility to attend courses related to your curriculum at your home department (e.g. philosophy, TEFL, linguistics etc.).

*** Některé univerzity se mohou ve webové aplikaci objevit se zpožděním. Řiďte se prosím zde uvedeným seznamem.