NEWS & EVENTS

CfP: Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference

22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Lecture by Biddy Jenkinson

The Muse and the Hippopotamus: Questions of Inspiration, Responsibility

and Audience in Poetry

Biddy Jenkinson: autorské čtení

Café Kampus, Tuesday 20 November, 19.30

Image result for biddy jenkinson

PhD seminars

Winter 2018/19

 

Office Hours

Winter Term

 

BA timetable

Winter Term 2018/2019

MA timetable

Winter Term 2018/2019

5th International Postgraduate Conference in Irish Studies

Ireland in Europe

13-14 September 2018

  

Invitation to a lecture series

Medieval Conflicts and Contrasts:
Metaphors
Wed 17:30-19:00, room 104

  

literary translation

seminar papers and credits

  

 

BIDDY JENKINSON: AUTORSKé čTENí

Café Kampus, Tuesday 20 November, 19.30

Image result for biddy jenkinson

Autorské čtení významné irské básnířky, povídkářky a autorky divadelních her. Jedinečná šance seznámit se s touto enigmatickou postavou irské literatury, která vystupuje zásadně pod pseudonymem a brání se tomu, aby byla její tvorba překládána do angličtiny. Její dílo se vyznačuje nápaditostí, vtipem a znalostí bohaté irské tradice. Ukázky zazní v irském originále a v českých překladech pořízených zvlášť pro tuto příležitost Danielou Theinovou a Martinem Světlíkem. Hudební doprovod obstará skupina Conamara Chaos.

https://www.facebook.com/events/222155108697409/