NEWS & EVENTS

Dr Znojemska office hrs change!

26 June to 27 June
9:30-11:00

Dr Horova office hrs change

28 June

12-13, Room 110

First prize in a competition for young translators goes to DALC PhD student

Mgr. Petra Johana Poncarová received the prize for her translation from Scottish Gaelic

FINAL EXAMS SEPTEMBER

September 2017

4th International Postgraduate Conference in Irish Studies

Influences, Intersections, Interactions

8-9 September 2017

Office Hours

Summer Exam Period 2017

May-June

EXAM CALENDAR

Summer 2017

World University Ranking

English at FFUK 146th in the world

Image result for charles university seal

Celtic Archaeology

Book Donation

  

 

BA FINALS SUMMER 2017

20 - 21 June 2017

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ

 

20. – 21.6.2017

_____________________________________________________________

 

Obhajoby:                             20.6.2017

 

Nediplomní studenti se dostaví pouze k ústní zkoušce dne 21.6.2017

_____________________________________________________________

 

ÚALK – studenti se dostaví dle rozpisu k m č.111

 

8:30 Červený Lukáš

8:50 Jerglová Aneta

9:10 Lesayová Michaela

9:30 Balvín Tomáš

9:50 Boháčková Kristýna

 

ÚAJD – studenti se dostaví dle rozpisu:

 

místnost č. 104

 

8:45 Machová Eva

9:15 Divišová Klára

9:45 Vaculíková Juliana-Magdalena

10:15 Fojtík David

10:45 Bočková Renáta

11:15 Schlindenbuchová Magdalena

 

 

 

Ústní zkoušky:             21.6.2017 v 9:00 h.

_____________________________________________________

Místnost č. 111

 

Předseda komise:               doc. Ondřej Pilný PhD.

Členové komise:                    Pavla Veselá, Ph.D.

                                               PhDr. Gabriela Brůhová, PhD.

 

                                              

Balvín Tomáš

Bočková Renata

Boháčková Kristýna

Bulantová Alena

Červený Lukáš

_______________________________________________________________________

Místnost č. 1
 
Předseda komise:                 doc. Justin Quinn, PhD.
Členové komise:                   PhDr. Zdeněk Beran, PhD.
                                               PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.

 

Divišová Klára

Fojtík David

Jerglová Aneta

Lesayová Michaela

_______________________________________________________________________

Místnost č. 104

 

Předseda komise:                 doc. PhDr. Markéta Malá, PhD.

Členové komise:                   Mgr. Mirka Horová, Ph.D.

                                               David Vichnar, PhD.

 

Machová Eva

Schlindenbuchová Magdalena

Trdlica Vilém

Vaculíková Juliana

Vinš Ondřej