NEWS & EVENTS

BA timetable

Winter Term 2018/2019

MA timetable

Winter Term 2018/2019

LIBRARIES CLOSED THIS SUMMER

2 July - 31 August

FINAL EXAMS SEPTEMBER

September 2018

EXAM CALENDAR

Summer & September 2018

21 May - 30 June

1-14 September

Book Donation - The Bell

A valuable collection donated to the Centre for Irish Studies.

 

ANGLO-CZECH FUND SCHOLARSHIP 2018/19! OPEN CALL

deadline for applications

20 March!

 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19. Toto stipendium je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii.

 

Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem.