NEWS & EVENTS

Book Donation - The Bell

A valuable collection donated to the Centre for Irish Studies.

Magnesia Litera for Hřbitovní hlína

Radvan Markus awarded a national prize for translation.

Výsledek obrázku pro hřbitovní hlína

10th Prague Microfestival

24-27 May 2018

FINAL EXAMS

Summer 2018

Dean's Holidays this term

Mondays 30 April & 7 May

faculty buildings closed

Office Hours

Summer Term 2018

 

DEPARTMENT DEPUTY AGENDA

From February 2018

BA timetable

Summer Term 2017/2018

MA timetable

Summer Term 2017/2018

Justin Quinn on leave

Summer Term 2018

Prague Linguistic Circle (PLK)

 2017/2018 programme

  

 

ANGLO-CZECH FUND SCHOLARSHIP 2018/19! OPEN CALL

deadline for applications

20 March!

 

 

 

Vyhlášení výběrového řízení na stipendia Anglo-Czech Educational fund 2018/19. Toto stipendium je určeno na několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty doktorandů a mladých vědeckých pracovníků (ve věku do 35 let) ve Velké Británii.

 

Uchazeči musí mít v příslušné instituci již navázaný kontakt a z dopisu, který se přikládá k přihlášce, musí být zřejmé, že škola má o uchazeče zájem.