Ústav anglického jazyka a didaktiky a  Ústav anglofonních literatur a kultur

vypisují v rámci programu E r a s m u s

konkurz na studijní pobyty v zimním a letním semestru ak. roku 2016/2017

UNIVERZITA**

BA*

MA*

PhD*

zimní semestr

letní semestr

University of Sheffield
http://www.sheffield.ac.uk/erasmus

x

x

x

1 x 5 měsíců

University of Birmingham
http://www.birmingham.ac.uk

x

x

 

1 x 5 měsíců

University of Stirling
http://www.stir.ac.uk/exchange/erasmus-exchanges

x

x

 

1 x 4
měsíce

1 x 4
měsíce

Université catholique de Louvain (UCL)
http://www.uclouvain.be/15960.html

x

x

 

1 x 5
měsíců

1 x 5
měsíců

University of Leuven
http://www.kuleuven.be/international

x

x

 

1 x 5
měsíců

1 x 5
měsíců

University of Geneva
http://www.unige.ch/international/index.html

x

x

x

1 x 5
měsíců

1 x 5
měsíců

National University of Ireland, Galway
www.nuigalway.ie/erasmus

x

x

x

2 x 5 měsíců

University of Kent at Canterbury
www.kent.ac.uk

x

x

x

3 x 6 měsíců

University of Limerick
http://www.ul.ie/international/en/home/international-admissions/erasmus/

x

 

 

1 x 5
měsíců

1 x 5
měsíců

University of Reading
http://www.reading.ac.uk/studyabroad/incomingstudents/vso-incomingstudents.aspx

x

 

x

1 x 3
měsíců

1 x 6
měsíců

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
www.univ-paris3.fr

x

x

x

2 x 5 měsíců

Manchester Metropolitan University
www.mmu.ac.uk

x

 

 

2 x 4 měsíce

ELTE Budapest
www.elte.hu/en

x

x

x

2 x 5 měsíců

Edinburgh Napier University
www.napier.ac.uk/study/international/exchange-programmes

x

 

 

3 x 5 měsíců

University of Winchester
www.winchester.ac.uk

x

 

 

2 x 4 měsíce

University of Dublin, Trinity College
www.tcd.ie

x

 

 

2 x 8 měsíců

University of Ljubljana
http://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/

x

x

x

2 x 6 měsíců

Durham University
https://www.dur.ac.uk/international/studyabroad/incoming/

x

x

x

2 x 6 měsíců

University of Southampton
www.soton.ac.uk

x

x

 

1 x 5 měsíců

University of Strathclyde
http://www.strath.ac.uk/rio/exchangestudyabroad/incoming/europeanexchanges-erasmus

x

 

 

2 x 5 měsíců


nově je možno se také hlásit na UNIVERSITY OF OSLO
(Department of Literature, Area Studies and European Languages, Bc., MA, PhD)  
4 X 5 MĚSÍCŮ

http://www.uio.no/english/studies/courses/humanities/ilos/

 

Pro přihlášení se je třeba učinit DVA KROKY:

1)    registrovat se on-line do databáze RUK na https://is.cuni.cz/webapps/ ***
2)   
odevzdat následující informace, v tištěné i elektronické formě emailem:

► přihláška (nejedná se o oficiální formulář, nýbrž vytištěný el. soubor) obsahující osobní údaje: jméno, kontaktní údaje (adresa, email, telefon), rok zahájení studia, studované obory, studijní výsledky (aktuální výpis z IS – nemusí zatím být ověřený)

univerzitu, kterou jste si vybrali. Připojte anglicky psaný odpovídající projekt studia v zahraničí - stručný studijní plán (zaměření; kurzy, které hodláte navštěvovat; vypracování dipl. práce, apod.), a zda upřednostňujete letní či zimní semestr a zda jde o Váš první či další výjezd.

jméno jedné až dvou univerzit, o něž byste měli zájem v případě, že nebudete vybráni na Vámi zvolenou instituci (bez detailního projektu, pouze seznam předmětů, o něž máte zájem)

pokud se student chce ucházet o místo jiné katedry, musí se kromě příslušné katedry také přihlásit do výběr. řízení ÚALK/ÚAJD

Termín pro on-line registraci a odevzdání přihlášky je 17. března 2016 do 10 hodin

Výše uvedené dokumenty odevzdejte sekretářce ÚALK Mgr. Zuzaně Freitasové (nebo vložte do schránky na dveřích do místnosti 105) a zašlete na adresu zuzana.freitas@ff.cuni.cz

Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře (užitečné v případě, že budete vybráni) najdete na stránkách zahraničního oddělení:   

http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus    
+ opatření děkana

 

Některé obecné pokyny:

  student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok
  student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé
  finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů
  studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců
  doporučená priorita pro výjezdy - studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.).
 
bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně
  pravidla pro přidělování stipendií budou upravena Opatřením děkana

 
Pavlína Šaldová, Pavla Veselá

25. února 2016   

                                         

* Přehled je orientační a uvádí druh studia uvedený ve smlouvě. V praxi se může přístupnost kurzů lišit – je třeba ověřit dostupnost kurzů na jednotlivých univerzitách.

**Most contracts concern the subject area Modern Languages-English. The respective departments/schools may focus on different areas (e.g. some will concentrate on English literature, some on drama, some on American or Irish studies, etc.) and the range of subjects may differ from our curriculum. For this reason it is necessary that applicants consult the websites before choosing the university. In some cases, it may be possible to negotiate with other departments of the foreign university a possibility to attend courses related to your curriculum at your home department (e.g. philosophy, TEFL, linguistics etc.).

*** Některé univerzity se mohou ve webové aplikaci objevit se zpožděním. Řiďte se prosím zde uvedeným seznamem.