Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur

vypisují v rámci programu ERASMUS+

2. kolo konkurzu na studijní pobyty v letním semestru ak. roku 2018/2019

 

Poznámky:

  • Přehled studijních cyklů je orientační a uvádí druh studia uvedený ve smlouvě. V praxi se může přístupnost kurzů lišit – je třeba ověřit dostupnost kurzů na jednotlivých univerzitách.
  • Jednotlivá pracoviště se vzájemně liší v šíři nabízených předmětů i výzkumných oblastech (anglická literatura, drama, irská studia, historická a korpusová lingvistika atp.). Z tohoto důvodu se doporučuje, aby si student před podáním přihlášky pečlivě prošel nabídky jednotlivých univerzit a zvážil své studijní preference. Výběr vhodné univerzity je možno konzultovat s katederními koordinátory.

 

Pro přihlášení se je třeba učinit dva kroky:

1)    registrovat se on-line do databáze RUK (https://is.cuni.cz/webapps/)

2)  odevzdat vyplněný přihlašovací formulář ÚAJD a ÚALK v tištěné i elektronické podobě (ke stažení na stránkách obou ústavů)

 

Pokud se student chce ucházet o místo jiné katedry, musí se kromě příslušné katedry také přihlásit do výběrového řízení ÚALK/ÚAJD.

Termín pro on-line registraci a odevzdání přihlášky je

10. září 2018 do 9:00 hodin

 

Přihlášky odevzdejte koordinátorce za ÚAJD Jiřině Popelíkové (nebo vložte do schránky na dveřích do místnosti 105) a zašlete na adresu jirina.popelikova@ff.cuni.cz

 

Informace o programu Erasmus, pravidla, administrativní postupy a formuláře najdete na stránkách zahraničního oddělení (http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/zahranicni-vymenne-programy/llp-erasmus)

 

Některé obecné pokyny:

  •     student nesmí v době výjezdu překročit standardní dobu studia + 1 rok
  •     student může vyjet opakovaně, prioritami FF UK jsou studenti, kteří vyjíždějí poprvé
  •     finanční prostředky na druhý výjezd budou přidělovány až po uspokojení poptávky prvovýjezdů
  •     studijní pobyty budou finančně podporovány po dobu 3 až 5 měsíců
  •     doporučená priorita pro výjezdy – studenti vyšší úrovně studia (v pořadí Ph.D., Mgr., Bc.).
  •     bez finanční podpory (Zero Grant) mohou studenti vyjíždět libovolně
  •     pravidla pro přidělování stipendií budou upravena Opatřením děkana