NEWS & EVENTS

Lecture by Biddy Jenkinson

The Muse and the Hippopotamus: Questions of Inspiration, Responsibility

and Audience in Poetry

Biddy Jenkinson: autorské čtení

Café Kampus, Tuesday 20 November, 19.30

Image result for biddy jenkinson

5th International Postgraduate Conference in Irish Studies

Ireland in Europe

13-14 September 2018

  

Book Donation - The Bell

A valuable collection donated to the Centre for Irish Studies.

  

Celtic Archaeology

Book Donation

  

Celtic Philology

Book Donation

  

 

BIDDY JENKINSON: AUTORSKé čTENí

Café Kampus, Tuesday 20 November, 19.30

Image result for biddy jenkinson

Autorské čtení významné irské básnířky, povídkářky a autorky divadelních her. Jedinečná šance seznámit se s touto enigmatickou postavou irské literatury, která vystupuje zásadně pod pseudonymem a brání se tomu, aby byla její tvorba překládána do angličtiny. Její dílo se vyznačuje nápaditostí, vtipem a znalostí bohaté irské tradice. Ukázky zazní v irském originále a v českých překladech pořízených zvlášť pro tuto příležitost Danielou Theinovou a Martinem Světlíkem. Hudební doprovod obstará skupina Conamara Chaos.

https://www.facebook.com/events/222155108697409/

 
FULLTEXT SEARCH

The Centre of Irish Studies wishes to acknowledge the financial assistance of the Department of Foreign Affairs and Trade, Ireland. Irish language teaching is funded from a grant awarded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, Ireland. Our special thanks are due to the Embassy of Ireland to the Czech Republic for their unrelenting encouragement and support.